Artikler

Tre ekorn i flukt

Ekorn i flukt (tegning)

Tre ekorn i flukt. Blyant og tusj på papir, 17 x 24,5 cm. Fra Kittelsens skisseblokk «Caos».

Mandag 28. november 2016 ble Kittelsens originalskisse til Vinterkveld (Ekorn i flukt) omsatt på Grev Wedels Plass Auksjoner. Vi har i den sammenheng gjort en liten gjennomgang av motivets bruk. Les mer

Theodor Kittelsens papirarbeider på KODE

Theodor Kittelsen har blitt kalt «faunen i norsk kunst», med en bildeverden som spenner over eventyr og folketro, samfunnssatire og

Trollet som grunne rpå hvor gammelt det er

Trollet som grunner på hvor gammelt det er

naturlyriske bilder. Les mer

Akademisk avhandling om Kittelsen

Genialt! Fra "Har dyrene sjæl?"

Genialt! Fra «Har dyrene sjæl?»

Våren 2014 leverte Tina Cecilie Jensen sin mastergradsavhandling i kunsthistorie til Universitetet i Oslo. Temaet var Theodor Kittelsens «Har Dyrene Sjæl?» Les mer

Theodor Kittelsen i København

 

 

Kittelsen i København

Kittelsen i København

Avtroppende direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, og nyutnevnt dr. philos, Knut Ljøgodt, har oppfordret kunstinstitusjonene til å bringe norskkunst ut.

– Vi har tatt ham på ordet, sier Blaafarveværkets direktør Tone Sinding Steinsvik i forbindelse med den store utstillingen av Theodor Kittelsens kunst i København. Les mer

Askeladd og troll

For Kittelsen-interesserte knyttes det stor interesse til Arnhild Skres store biografi om Theodor Kittelsen, som forelå 2. november.

Arnhild Skre

Arnhild Skre

2015. Skre har tidligere skrevet en rekke mindre tekster om Kittelsen, og har solid erfaring som biograf, blant annet med bøker om Ragnhild Jølsen og Hulda Garborg. Det forventes at biografien både nyanserer og utdyper bildet av mennesket Th. Kittelsen. Vi har hatt en liten samtale med Arnhild Skre, og stilt noen spørsmål i forkant av lanseringen. Boken er nå tilgjengelig i bokhandelen. Les mer

Som han forstod folkekarakteren, forstaar folk ham …

«Som han forstod folkekarekteren, forstaar folk ham», ble det skrevet i forbindelse med Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Vi presenterer deler av en lengre kunstanmeldelse som kaster lys over hvordan Kittelsen ble vurdert i sin samtid.

Forunderlig, 1893

Forunderlig, 1893

Les mer

Nye verker i Kittelsen-museet på Koboltgruvene

Kittelsen-museet på Koboltgruvene har denne sommeren ikke mindre enn tre betydelige nye verker å vise publikum, som ble laget i årene 1903-05.

Th. Kittelsen museet på Koboltgruvene

På veien til Gilde i Troldslottet og Dompap er kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB, mens Når aspen blør er kjøpt av Blaafarveværket. Ved at samlingen styrkes økes mulighetene for å kunne fortsatt presentere Kittelsens bilder, både for Blaafarveværket og Koboltgruvenes publikum, og ved utstillinger i inn- og utland. Les mer

Det lekne norske mennesket – melankoli og humor hos Th. Kittelsen

Humor er ofte misforstått. Jeg skal skrive om Theodor Severin Kittelsen i anledningen at det er hundre år etter hans død, men jeg begynner bredt og vidt med å hevde at humor slett ikke er en spøk.

Finn Skårderud

Finn Skårderud

Humor er ei blott til lyst og til for å underholde. Om vi nærmer oss humor på seriøst vis, vil vi raskt se at den får oss til å smile og le ikke bare ved å bygge på det lystfylte, men vel så viktig ved å omsette noe smertefullt til en psykologisk langt mer tålelig form. Humorteori er en helt egen disiplin, ikke nødvendigvis morsom, men omfattende og svært interessant. Der er det en gjennomgående forståelse at komedie og tragedie er to sider av samme sak, uløselig forbundet med hverandre.

 

Les mer

Th. Kittelsen på Blaafarveværket 1980

Blaafarveværket viste i 1978 sin første utstilling, som var med den lokale maleren Christian Skredsvig.skogtroll

Utstillingen ble en stor suksess og siden er det hvert år vist en større utstilling av kunst, både norske, skandinaviske og europeiske kunstnere. I 1980 var det en Kittelsen-utstilling som talte 87 numre, fordelt på kategoriene «Eventyrillustrasjoner»,  «Sagn og eventyr» og «Landskapspoesi». Hvert enkelt utstilt bilde ble ledsaget av en kommentar forfatter av kunsthistorikeren Sidsel Helliesen. Katalogen har lenge vært utsolgt, men gjøres tilgjengelig her: Katalog1980.

Boken er opprinnelig trykt i en kombinasjon av sort-hvitt og farger, men er gjort tilgjengelig for internettbruk i sorthvitt (200 dpi).

Jubileumsåret 2014 – en oppsummering

2014 er snart over og det er på tide å oppsummere Kittelsen-året. I anledningen 100 år siden hans død har det vært et stort fokus på Kittelsen gjennom en rekke arrangementer, utstillinger og happeninger gjennom året. Her har vi plukket ut en del høydepunkter og noen anmeldelser.

Kunstneren Theodor Kittelsen (1857-1914)

Kunstneren Theodor Kittelsen (1857-1914)

Les mer

« Side 1, 2, 3»
NorwayEnglish