Artikler

Lauvlias Th.Kittelsen samling ; Kunstnerhjemmet i Sigdal

 

IMG_5211

TK omgitt av dyr

 

 

Da Sigdal kommune overtok Theodor og Inga Kittelsens hjem Lauvlia var eiendommen blitt benyttet som feriested helt siden Kittelsen familien måtte selge den i 1909. De forskjellige eiere har imidlertid vært seg bevisst Lauvlias kulturelle verdi og følgelig bevart husene tilnærmet uendret. En besøkende ville derfor til enhver tid oppfattet eiendommen nettopp som Theodor Kittelsens hjem, der var fortsatt hans utskårne arbeider og malte dører, dekorert peis etc. i interiøret, likeledes den gamle dekorerte døren som Kittelsen kjøpte i Sigdal.

 

Les mer

Blaafarveværkets Kittelsen-samling

Blaafarveværkets samling av Theodor Kittelsen er en integrert del av industrimuseet. Samlingen vises i Kittelsen-museet på Koboltgruvene og ved utlån til Kittelsen-interi+©rnasjonale og internasjonale utstillinger. Museet ble åpnet av Kong Harald 21. mai 1993 og følger Blaafarveværkets åpningstider. Les mer

Den private Kittelsen, hans familieliv; kærligheden, kvinden og manden som de afbilledes i hans kunst

I forbindelse med den store utstillingen av Th. Kittelsen på Storm P. museet 2016-17, så fattet den danske kunsthistorikeren Rikke Stougaard interesse for

Trollet som grunne rpå hvor gammelt det er

Trollet som grunner på hvor gammelt det er

kunstneren.  Les mer

Nøkken på Kittelsenmuseet på Koboltgruvene

 

Nøkken skriker, 1911

Nøkken skriker, 1911

«I de fleste Vande og Elve findes Nøkker, Fossegrimmer, eller uhyre Orme, og i Havet leve de skjønne Havfruer, der stundom vise sig for Sømændene, naar Storm er ivente», skrev Andreas Faye i sin Norske Sagn, som ble publisert i 1833. Fayes norske folkesagn var hovedkilden for Th. Kittelsens Troldskab, som ble tegnet og skrevet gjennom en femårsperiode inntil den ble publisert i 1892. Denne boken var nærmest en katalog over overnaturlige skapninger. Flesteparten av tegningen er signert i 1887, da Kittelsen bodde på Skomvær.

Les mer

The Lost Museum i Bjørvika

Th. Kittelsen blir høsten 2017 satt i en overraskende relasjon, som en del av prosjektet Munchmuseet i bevegelse. Seks arbeider lånes ut fraBlaafarveværkets samling, Kittelsenmuseet på Koboltgruvene, til utstillingen «The Lost Museum – Department of Humans» som kurateres av Charles Esche.

Eufemiasgt. 34, Oslo

I Eufemiasgt. 34, Oslo

Les mer

Tre ekorn i flukt

Ekorn i flukt (tegning)

Tre ekorn i flukt. Blyant og tusj på papir, 17 x 24,5 cm. Fra Kittelsens skisseblokk «Caos».

Mandag 28. november 2016 ble Kittelsens originalskisse til Vinterkveld (Ekorn i flukt) omsatt på Grev Wedels Plass Auksjoner. Vi har i den sammenheng gjort en liten gjennomgang av motivets bruk. Les mer

Theodor Kittelsens papirarbeider på KODE

Theodor Kittelsen har blitt kalt «faunen i norsk kunst», med en bildeverden som spenner over eventyr og folketro, samfunnssatire og

Trollet som grunne rpå hvor gammelt det er

Trollet som grunner på hvor gammelt det er

naturlyriske bilder. Les mer

Akademisk avhandling om Kittelsen

Genialt! Fra "Har dyrene sjæl?"

Genialt! Fra «Har dyrene sjæl?»

Våren 2014 leverte Tina Cecilie Jensen sin mastergradsavhandling i kunsthistorie til Universitetet i Oslo. Temaet var Theodor Kittelsens «Har Dyrene Sjæl?» Les mer

Theodor Kittelsen i København

 

 

Kittelsen i København

Kittelsen i København

Avtroppende direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, og nyutnevnt dr. philos, Knut Ljøgodt, har oppfordret kunstinstitusjonene til å bringe norskkunst ut.

– Vi har tatt ham på ordet, sier Blaafarveværkets direktør Tone Sinding Steinsvik i forbindelse med den store utstillingen av Theodor Kittelsens kunst i København. Les mer

Askeladd og troll

For Kittelsen-interesserte knyttes det stor interesse til Arnhild Skres store biografi om Theodor Kittelsen, som forelå 2. november.

Arnhild Skre

Arnhild Skre

2015. Skre har tidligere skrevet en rekke mindre tekster om Kittelsen, og har solid erfaring som biograf, blant annet med bøker om Ragnhild Jølsen og Hulda Garborg. Det forventes at biografien både nyanserer og utdyper bildet av mennesket Th. Kittelsen. Vi har hatt en liten samtale med Arnhild Skre, og stilt noen spørsmål i forkant av lanseringen. Boken er nå tilgjengelig i bokhandelen. Les mer

« Side 1, 2, 3 »
NorwayEnglish