Årets program 2017

Th. Kittelsen (1857-1914) er Norges mest folkekjære maler. Jan Erik Vold har sagt at «uten denne maler hadde ikke Norge blitt Norge». Th. Kittelsen har lært oss å se trollet i naturen. Vi blir skremt. Vi undres – fantasien tar tak – vi skaper eventyr og fortellinger. Han og vi trollbindes av landskapet.

Denne nettsiden er dedikert Kittelsen og Kittelsen-relaterte aktiviteter. For mer informasjon kontakt Sverre Følstad (sverre@blaa.no) eller telefon 32 77 84 87 / 957 67 691 eller Åse Tangerud (post@lauvlia.no) 32712407. Vi oppfordrer arrangører til å holde oss orientert.

Last ned felles brosjyre her for hvor man kan oppleve Kittelsen!

 

 

Blaafarveværket / Kittelsen-museet på Koboltgruvene 13/5 – 24/9-2017:

Th. Kittelsen museet på Koboltgruvene viser den permanente samlingen. I underetasjen vises en spesialutstilling med den danske satirikeren og billedkunstneren Robert Storm Petersen (1882-1949).

Storm P. er mest kjent for sine mange humoristiske tegninger, som beskjeftiget ham fra han var i 20-års alderen. Den siste av hans tegninger ble trykt et par uker før hans død. Produksjonen teller mer enn 60.000 bilder.

Hva man til enhver tid ler av sier mye om kulturen. Livet i småbyen kom til å prege Storm P’s humor. Selv om det er en dansk virkelighet hvorved hans tegninger er fremkommet, forekommer sjelden et innhold som ikke er like treffende for andre. God humor har ingen nasjonale grenser, nettopp fordi den lærer oss så mye om oss selv. «Humor er en alvorlig sak», har Tor Åge Bringsværd uttalt, «det er vårt eneste vern mot fortvilelse og depresjon». Ved et overblikk over Storm P’s tegninger er det lett å se at det innunder det humoristiske ligger et kjærlig og raust menneskesyn til grunn.

Ingen karikeres ondskapsfullt hos Storm P. Det er bare ens eget hovmod som utsettes for angrep. Nettopp å se det lattervekkende i den andre åpner også våre egne øyne for oss selv. Hos Storm P vokser aldri en forfølgende satire frem, som rammer enkeltpersoner eller grupper av personer. Det er mennesket selv som er hans egentlige materiale, slik det fremstår i lokalsamfunnet. Et mikroperspektiv med universelle kvaliteter.

Det er humoristen Storm P. som nyter den største berømmelse, men Robert Storm Petersen var en mangfoldig kunstnerskikkelse.

Han var tiltrukket av scenekunsten, og han var å se både på scene og sal ved varietéscenene i København ved århundreskiftet. Selv om han som skuespiller også arbeidet med «seriøst» teater, var det kabareten som gav størst rom for hans innsats. Blant hans tidlige karakterer – som også gjenfinnes i hans tegninger – er den fattigslige vagabonden – en karakter i slekt med Charlie Chaplin, som på samme måte som Storm P. hadde erfaring med varitéteater og med varme skildret enkeltmennesket. Storm P. var også deltakende i et 30-talls spillefilmer, samt ansvarlig for flere animasjonsfilmer.

Som billedkunstner avholdt han seg fra akademisk skolering, men fulgte godt med i sin samtids kunst. Et tidlig forbilde for ham ble Edvard Munch, snart også Henri Toulouse-Lautrec og James Ensor. Kunstnere som Ivar Arosenius og Theodor Kittelsen betød også mye for Storm P. Senere ble han selv en del av kretsen omkring det tyske magasinet Der Sturm, som også talte kanoniserte kunstnere som Marc, Kandinsky, Klee og Kokoschka.

Utstilte verker tilhører Storm P. Museet – Frederiksbergs-museene, Danmark.

Se www.blaa.no for mer informasjon.

Lauvlia – Th. Kittelsens kunstnerhjem i Sigdal; Sesong 03. juni – 24. sept. 2017

Sesongåpning lørdag 3. juni kl. 11.00

Velkommen v/Torleiv Aaslestad. Styreleder stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal. Offisiell åpning av ny ankomst og parkeringsplass i Lauvlia.  Boklansering v/Kjersti Sundt Sissener –    «En samling med tanker og streker – Blyanttegninger av Th. Kittelsen»

Theodor Kittelsen fant mye av sin inspirasjon i Norske folkeeventyr, landskapet, menneskene rundt seg, og i situasjoner han opplevde. Veien fra idé til ferdig tegning eller maleri gikk som oftest via skisser. Det kunne være enkle streker på et kladdeark eller mer utførlig skisser i tegneblokka. Mange av Th. Kittelsens skisser er tatt vare på og Lauvlia har ervervet  ca. 45 originale skisser fra familien til Kittelsen. Rundt 30 av disse er rammet inn og vil utgjøre årets hovedutstilling i atelieret på Lauvlia. Basert på Kittelsens inspirasjonskilder samt skissene og hans verk vil forfatter og kunsthistoriker Kjersti Sundt Sissener utgi en bok som omhandler dette til sesongstart og det vil også bli  åpning av ny adkomst og parkeringplass ved Lauvlia.

Lauvlia var hjemmet Theodor bodde lengst i, og her håpet familien at de skulle få bo resten av sitt liv.                                                                                  Som han sier det selv i et brev til en venn
                                           «her vilde jeg gjerne bo, leve og dø».

Besøkende får personlig omvisning i Kunstnerhjemmet der guiden forteller om familielivet i Lauvlia og om Th. Kittelsen´s kunst.   I huset vil du som besøkende få se hele hjemmet; soverommene, finstua, dagligstua, skolestua, peisestua hvor kunstnervenner og andre besøkende hygget seg – og atelieret hvor, som Theodor uttrykte det; «mange billeder og tanker har vandret ut fra det lille atelieret med de mørke bjelkevæggene deroppe» . Her ble han inspirert av utsikten mot Andersnatten, vannet Soneren med Eggedalsfjellene og Norefjell i det fjerne, noe som gjenskapes i hans bilder.   Sommer og vintermotiv som vi alle nikker gjenkjennende til.  Egne aktiviteter for barn.

Stedet ble i 2016 tildelt Olavsrosa.

Se www.lauvlia.no for mer informasjon.

 Kragerø – kunstnerens fødeby

Theodor Kittelsens barndomshjem viser utstilling med originalverk fra Telemark Museums samling, Kragerø kommunens samling og private eiere. Ny særutstilling hvert år. Åpent 10. juni – 13. august, kl. 11-17. Se http://telemarkmuseum.no/museum/kittelsenhuset for mer informasjon.

Kulturkameratene – Kittelsen 160  – Sommerprogram 2017

Det er iår 160 år siden vår kjære kunstner Theodor Kittelsen ble født i Kragerø, og vi har valgt å legge vekt på dette i årets program.

14.juli: «Kittelsen og moreneøya» – en kunst- og naturhistorisk vandring på Jomfruland. Vi går i Kittelsens fotspor på Jomfruland og får presentert både tilblivelsen av selve øya og «Jomfrulandsserien» som idag henger i Nasjonalgalleriet. Formidling underveis ved geolog Kristin Rangnes og kulturformidler Katja Aarflot. Turen er et samarbeid mellom Geo Norvegica, Kultur-kameratene, Telemark Museum og Kragerø kommune. Oppmøte kl.16.15 ved Tårnbrygga på Jomfruland (ferje kl.15.15 fra Kragerø). Billett kr.150,- ved oppmøte (kr.100,- for Kultur-kamerater). Varighet: to timer.

30.juli: «Kittelsen og moreneøya» – vi tar et dypdykk i historien om Kittelsen og Jomfruland. Formidlere: geolog Kristin Rangnes og kulturformidler Katja Aarflot. Turen starter kl.15.00 ved Tårnbrygga (ferje fra Kragerø kl.14.00). Ta med kr.200,- i kontanter (100,- for Kultur-kamerater). Turen er et samarbeid mellom Telemark Museum, GeoNorvegica og Kultur-kameratene. Varighet: tre timer. Ferje tilbake kl.18.30.

20.juli, 27.juli og 3.august: «Har dyrene sjel?» Dukketeaterverksted for små og store med dukkemaker Ilona Buraka i Kittelsenhuset. Kl.12-15. Kr.50,- dekker kurs og materialer. Blir det mange, kjøres kurset hver hele time. Arrangeres i samarbeid mellom Telemark Museum og Kultur-kameratene.

9.-10. September: Pilegrimsferd gjennom Kittelsens liv. Vi starter i fødebyen Kragerø, og reiser via Gopledal der han traff sin kjære Inga til Sigdal der han slo seg ned. Vi får spesialomvisning i Lauvlia, kunstnerhjemmet til familien Kittelsen. Videre får vi se lensmannsgården Sole og tomta der Kittelsen opprinnelig fikk bo, før han fant sitt drømmested Lauvlia. Vi vil også oppleve Skredsvigs Hagan og se hvordan dette stedet drives idag. På vei hjem får vi se Kittelsenoriginaler og Storm P-utstillingen i Blaafarveverkets koboltgruver. Turen inkluderer overnatting på Borgerstua i Eggedal, guiding på stedene, lunsj og middag lørdag, og frokost og lunsj søndag. Ta kontakt med Kultur-kameratene for nærmere program, pris og påmelding innen 1.august. Begrenset antall plasser!

www.kultur-kameratene.no

 

 

NorwayEnglish