Om denne siden

Denne siden er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Blaafarveværket og Lauvlia og ble lansert 21. januar 2014 på dagen 100 år etter Theodor Kittelsen sin død.

Siden er produsert med støtte fra Buskerud Fylkeskommune og det er Buskerud Næringshage som har stått for designet.

Webredaktører:

– Sverre Følstad – sverre@blaa.no – Tlf 32 77 84 87 / 957 67 691
– Åse Tangerud – post@lauvlia.no – Tlf 32 71 24 07 / 984 04 456

EnglishNorway