Th. Kittelsen på Blaafarveværket 1980

Blaafarveværket viste i 1978 sin første utstilling, som var med den lokale maleren Christian Skredsvig.skogtroll

Utstillingen ble en stor suksess og siden er det hvert år vist en større utstilling av kunst, både norske, skandinaviske og europeiske kunstnere. I 1980 var det en Kittelsen-utstilling som talte 87 numre, fordelt på kategoriene «Eventyrillustrasjoner»,  «Sagn og eventyr» og «Landskapspoesi». Hvert enkelt utstilt bilde ble ledsaget av en kommentar forfatter av kunsthistorikeren Sidsel Helliesen. Katalogen har lenge vært utsolgt, men gjøres tilgjengelig her: Katalog1980.

Boken er opprinnelig trykt i en kombinasjon av sort-hvitt og farger, men er gjort tilgjengelig for internettbruk i sorthvitt (200 dpi).

EnglishNorway