1881-1890

Peter Chr. Asbjørnsen inviterte i 1881 Erik Werenskiold og Th. Kittelsen til å levere tegninger til sin «Eventyrbog for børn» bind 1-3 (utgitt 1883, 1884 og 1887).

Selvportrett, 1887

Selvportrett, 1887

Kittelsen hadde fra høsten 1881 atelier i Pultosten, Morgenbladets gård i Kristiania. Ved hjelp av Statens Stipendium reiste han høsten 1882 til Paris, her ble han inspirert av både utstillinger og andre malere før han returnerte til Norge.Våren 1883 dro han til München.

Sommeren 1887 fulgte han sin søster Thea og svoger Immanuel Schøyen til Skomvær fyr i Lofoten. Her fullførte han seriene «Fra Livet i de smaa Forholde» (1889-90), «Fra Lofoten I og II» (1890-91) og «Troldskab (1892).

Etter to år i Lofoten dro han sydover og møtte Inga Dahl fra Drøbak, som han snart giftet seg med. Paret slo seg ned på Skåtøy høsten 1889.

 

One Comment

  1. 1untitled 17. februar 2022

    1traditionally

EnglishNorway