Blaafarveværkets Kittelsen-samling

Blaafarveværkets samling av Theodor Kittelsen er en integrert del av industrimuseet. Samlingen vises i Kittelsen-museet på Koboltgruvene og ved utlån til Kittelsen-interi+©rnasjonale og internasjonale utstillinger. Museet ble åpnet av Kong Harald 21. mai 1993 og følger Blaafarveværkets åpningstider.

Gaven til Blaafarveværket
Kittelsens gjenlevende barn, Nanna og Helge Theodor, spurte i 1987 om Blaafarveværket ville påta seg å bygge et permanent museum for Kittelsens kunst. Det fantes i familien en rekke gjenstander som i så tilfelle ville skjenkes museet. Dette skjedde samtidig med at Blaafarveværket arbeidet med å gjenreise og gjøre tilgjengelig de tekniske minnene på Koboltgruvene. Blaafarveværket bygget opp et hus på Koboltgruvene, som en gang hadde vært bosted for gruvefolkene, og gjorde det til et Kittelsen-museum.

Gaven fra familien bestod av betydelige treskjæringsarbeider som bokskapet, arbeidsbordet, sjakkspillet, papirkurven, to kubbestoler, en rekke veggfriser, samt mindre objekter. Dette var gjenstander Kittelsen viste på utstillinger i sin levetid, men som hadde fungert som familiens interiør siden den gang. Først ved Kittelsen-utstillingen på Blaafarveværket i 1980 fikk de igjen karakter av å være kunst. I tillegg bestod gaven av personlige gjenstander fra kunstneren, deriblant malesaker.

Samlingen
Det fulgte ikke originalkunst av Kittelsen med gaven fra familien. Med et særlig fokus på den naturpoesien Kittelsen skapte i de årene han bodde i Sigdal er kunstsamlingen møysommelig bygget opp av Blaafarveværket ved innkjøp gjennom de siste 30 år.

I samlingen finnes hovedverk som Nøkken som hvit hest (1909), Nyttårsny (1905), Soleglad (1907) og Husmand (1913). Fra Kittelsens illustrerte bokverk «Troldskab» (1892) har samlingen oljeversjoner av Bergtrold (1905, med egenhendig utskåren ramme), Troldfulgen (1895) og Kisteguld (1892).
Landskapspoesien er representert med bilder som St. Hans, Skoglandskap med tjern, Andersnatten ved Soneren, Fra Lauvlia (1904), samt månedene December og Februar fra serien «Aarets Maaneder» (1890) og Stjerneskinn en vinternatt. De mer humoristiske sider av kunstneren møtes i verker som i Nisser og dverge bygger i berget (1907), En taler ved stegen, En Maalstræver (1910) og Å Hutte Tu! (1903). Til Kittelsens dekorasjoner i Holmenkollen Turisthotel 1896 finnes både de originale skissene (9 ark hver med flerfoldige figurer) og utskårne figurfriser med hotellets motiver. Samlingen har også en rekke tegninger – både illustrasjoner (til Asbjørnsen eventyr, Mathias Skeibroks Skrøner, Johan Herman Wessels «Hundemordet», Theodor Casparis «Kampen for tilværelsen», Kittelsens «Fra Lofoten»), og frittstående motiver (Kirke i sne, Dompap, Julebesøk), samt grafikk (Du slette tid!, Soria Moria Slott, Nøkken, Øde, Tiur i topp, Hellebekk). I tillegg finnes kuriositeter som den utskårne Hustavle med Wergelands dikt, et egenhendig julekort med nissetegning og syv originale brev fra kunstneren til forskjellige mottakere.

Deponi
Blaafarveværket samarbeider med Sparebankstiftelsen DNB / Dextra Artes om Th. Kittelsen. Flere verker fra Sparebankstiftelsens samling er deponert på Kittelsen-museet: På veien til gilde i Troldslottet (1904), Dompap (1903) og I venteværelset (1883).

EnglishNorway