Film

Theodor Kittelsen var en flittig kunstner, og en stor del av sin tid brukte han på den boklige verdenen. I 1911 publiserte han sin selvbiografi, «Folk og Trold – minner og drømme». Gjennom poetiske beskrivelser av barndom i Kragerø, kunstnerliv i München og Paris, tiden i Lofoten og tiden med Inga, der de bosatte seg på Skåtøy og siden flyttet til Eggedal og endelig til Sigdal er i boken ledsaget av over 100 bilder av Kittelsen. Boken ble utgitt i København og Kristiania. For presentasjon på Blaafarveværket og Lauvlia 2014 ble deler av selvbiografien presentert i en liten film av Tone Sinding Steinsvik.

 

One Comment

  1. 1recruit 17. februar 2022

    2configured

EnglishNorway