Th. Kittelsen-arkivalia på Nasjonalbiblioteket

Theodor Kittelsen etterlot seg et enormt arkivmateriale. En del av dette er nå gjort tilgjengelig på internett.nasjonalbiblioteket Kittelsen hadde livet igjennom et stort nettverk av mennesker. Mange av disse har senere donert brev og annet materiale fra Kittelsens hånd til Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling. Kunstneren har også selv tatt godt vare på store deler av sine mottatte brev. Disse er også overført til Nasjonalbiblioteket, sammen med et omfangsrikt materiale både fra Theodor Kittelsen og hans etterlate frue Inga Kittelsen.

I forbindelse med 2014-markeringen av Kittelsen er dette materialet nå i ferd med å bli scannet og tilgjengeliggjort på internett.

Den fulle oversikten over Kittelsens etterlatte brevmateriale finnes her: http://www.nb.no/hanske/navneskjema.php Kittelsens brevsamling er gitt tittel 699. Alternativt kan man søke på navn – enten på mottaker eller avsender. De brev som er digitalt publisert vil ha en trykkbar lenke ved sin side. Øvrig materiale leses foreløpig etter avtale med Håndskriftsamlingen på Nasjonalbiblioteket.

Også en rekke annet materiale, både bøker, avisartikler, bilder og radioopptak knyttet til Kittelsen er digitalt tilgjengelig ved søk via www.nb.no

I anledning jubileet så har Riksarkivet samlet lenker til opplysninger som ble nedtegnet i folketellingene.

 

Sverre Følstad, MA, kunstfaglig medarbeider ved Blaafarveværket

 

 

 

One Comment

  1. 1librarian 17. februar 2022

    1weekend

EnglishNorway