Theodor Kittelsen i København

 

 

Kittelsen i København

Kittelsen i København

Avtroppende direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, og nyutnevnt dr. philos, Knut Ljøgodt, har oppfordret kunstinstitusjonene til å bringe norskkunst ut.

– Vi har tatt ham på ordet, sier Blaafarveværkets direktør Tone Sinding Steinsvik i forbindelse med den store utstillingen av Theodor Kittelsens kunst i København.

Norsk kunst i utlandet er i de senere år blitt vist stor interesse. Edvard Munchs bilder møtes med publikumsrekorder, Peder Balke-utstillingen i London tiltrakk seg 250.000 mennesker. Det er også store forventninger til den kommende Nikolai Astrup-utstillingen i London.

Årets utstillinger og arrangementer

Langt, langt der borte saa han noget lyse og glitre – Soria Moria Slot

Theodor Kittelsen på Storm P-museet
Det har vært flere mindre presentasjoner av Kittelsens kunst i Europa, men dette blir den hittil mest omfattende separatutstillingen som har vært viet

Genialt! Fra "Har dyrene sjæl?"

Genialt! Fra «Har dyrene sjæl?» Mappen fantes i Storm P.s eie.

hans kunst utenfor Norge. Utstillingen foregår på Storm P. museet i København. Danske Robert Storm Petersen (1882-1949) er mest kjent for sine mange humoristiske tegninger, som beskjeftiget ham fra han var i 20-års alderen. Hans første kunstneriske forbilder var Edvard Munch, Henri Toulouse-Lautrec og James Ensor, senere viste han stor interesse også for Ivar Arosenius og Theodor Kittelsen.

Liv og død – folk og troll
Den 21. januar åpner utstillingen med Th. Kittelsen i Storm P.-museet, som i all hovedsak består av verker utlånt fra Blaafarveværkets samling. Utstillingen er kalt «Theodor Kittelsen. Liv og død, folk og trolde».

Betydelige verker utlånt av Blaafarveværket
På Storm P. museet er det laget en utstilling kalt «Theodor Kittelsen. Liv og død, folk og trolde». Blant verkene som presenteres finnes hovedverker som Trollene på vei til gilde i Soria Moria slott, Dompap, Nøkken som hvit hest, Nyttårsny, Soleglad, Når aspen blør og Husmand. I tillegg presenteres større serier som Svartedauen og Har dyrene sjæl, samt en rekke enkeltstående illustrasjoner, enkeltverker i akvarell, olje eller blandingsteknikk og arbeider i tre. Blaafarveværkets samling er supplert med et fåtall øvrige innlån til Storm P. museet, deriblant Skogtrold og Svartedauen-motiver utlånt fra private samlinger.

Soleglad, 1907

Soleglad, 1907

Åpen og aktiv utlånspolitikk
Blaafarveværkets Kittelsen-samling fremstår i dag som variert og har dannet basis for en rekke skandinaviske separatutstillinger og europeiske gruppeutstillinger. Ved en aktiv og åpen utlånspolitikk, har Kittelsens kunst både blitt presentert i nye sammenhenger og utenfor landets grenser, noe også denne utstillingen er et eksempel på.

Vårt neste verdensnavn?
Th. Kittelsen er en av sin tids mest mangfoldige kunstnere, som arbeidet parallelt innenfor en rekke teknikker. Hans illustrasjoner til de norske folkeeventyr er kjent langt utenfor Norges grenser, hans poetiske landskapsskildringer med varsomme fargetoner fra pastellkritt og vannfarger viser en annen side ved hans kunst, de mørke strømninger som kommer til syne i hans behandling av mytologiske fenomener som nøkken eller hvordan han gjenskaper historiske skjebnedramaer som pestepidemien på midten av 1300-tallet eller de mange fantasirike landskaps- og dyretolkningene fra hans side, enten de er med penn, akvarell, olje eller som treskjæringer, gjør ham til en kunstner det er mulig å møte med en rekke innfallsvinkler. Derfor har hans kunst blitt presentert i så forskjellige sammenhenger som Walt Disneys og Black Metals.

Over sjø og land, 1904

Over sjø og land, 1904

Se www.stormp.dk for mer informasjon.

EnglishNorway